DANGŲ PIRKIMAS – PARDAVIMAS

 1. Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su dangų techninėmis bei vizualinėmis specifikacijomis ir su jomis sutinka. Klientas, įsigyjantis parketą, vinilines, PVC ar kilimines dangas papildomai patvirtina, kad yra susipažinęs su gamintojo pateikta knyga (“grading book”) ir supranta, kad būtina vadovautis šioje knygoje pateiktomis nuotraukomis ir aprašymais bei natūriniais pavyzdžiais.
 2. Įsigydamas parketlentes klientas patvirtina suprantąs, jog dangos yra gaminamos iš natūralaus medžio, kuris yra „gyva“ medžiaga ir Klientui pristatyta danga gali skirtis nuo vizualizacijose pateikto pavyzdžio (atspalviai, šakotumas, ir pan.).
 3. Kliento užsakymas yra laikomas priimtu Klientui pagal išankstinę sąskaitą už dangas sumokėjus 50 proc. avansą.
 4. Klientas privalo sumokėti likusią dangų kainą iki dangų perdavimo Klientui dienos pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.
 5. Pristačius dangas į Pardavėjo sandėlį, Pardavėjas apie tai informuoja Klientą. Klientas per 10 dienų nuo Pardavėjo pranešimo gavimo dienos įsipareigoja dangas savo jėgomis ir sąskaita pasiimti iš Pardavėjo sandėlio. Dangų pristatymo Klientui į objektą ir krovos paslaugų kaina nėra įskaičiuota į dangų kainą, tačiau Klientas ir Pardavėjas gali raštu susitarti dėl dangų pristatymo, krovos arba papildomo sandėliavimo už papildomą mokestį.
 6. Pardavėjui nepatvirtinus kitaip, sandėliavimo mokestis yra 5 Eur / diena + PVM.
 7. Klientas patvirtina, jog neužsakydamas dangų įrengimo paslaugos iš Pardavėjo, dangas naudos pagal paskirtį ir laikysis visų dangų įrengimo ir priežiūros instrukcijų, kurios yra patalpintos Pardavėjo interneto svetainėje www.solido.lt. Nesilaikant instrukcijų, dangoms garantija negalioja.
 8. Dangų kokybė turi būti įvertinama prieš pradedant montavimo darbus, o pastebėjus kokybės nuokrypių klijavimo metu – nedelsiant stabdyti darbus ir apie tai informuoti Pardavėją.
 9. Pardavėjas neatsako už Kliento meistrų padarytus vizualinius dangų pažeidimus, tokius kaip: klijų ar glaisto likučius, lentelių nesuvedimus, įbrėžimus ir kt.
 10. Klientas įsipareigoja dangas sandėliuoti horizontalioje padėtyje ant lygaus ir tvirto pagrindo, nedidelėmis, tvarkingomis krūvelėmis.
 11. Prieš atliekant montavimą, PVC dangas būtina bent 48 val. aklimatizuoti kambario temperatūroje (min 15 °C). Šią temperatūra būtina išlaikyti visą montavimo laiką.
 12. Dangoms suteikiama garantija nurodyta gamintojo dokumentuose, bet ne trumpesnė, nei reikalauja LR įstatymai.
 13. Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. nuo prekių atsiėmimo iš Pardavėjo sandėlio dienos.
 14. Kokybiškos prekės grąžinamos, jeigu: grąžinamos prekės yra originalioje tvarkingoje pakuotėje; prekės yra nenaudotos ir nesugadintos; grąžinamos pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija; nepraradusos prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt); grąžinant prekes pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

DANGŲ ĮRENGIMAS

 1. Pardavėjas teikia dangų įrengimo paslaugas, jei Klientas to pageidauja.
 2. Dangų įrengimo kainos ir terminai turi būti aptarti su Pardavėju raštu.
 3. Klientas, užsakydamas dangas, gali pas Pardavėją užsakyti nemokamą pagrindo, ant kurio bus klojamos dangos, įvertinimą bei drėgmės matavimą. Nemokamai pagrindo drėgmė matuojama 2 kartus.
 4. Objekte, kuriame bus įrengiamos dangos, Klientas įsipareigoja užtikrinti šias sąlygas:
  1. Visos patalpos, kuriose turi būti įrengiamos dangos, turi būti laisvos, tuščios nuo bet kokių pašalinių daiktų, išvalytos, patalpose negali būti statybinių atliekų, statybinio inventoriaus ar kitų medžiagų, negali būti pašalinių žmonių.
  2. Prieš pradedant darbus patalpose turi būti 17-24 laipsnių temperatūra. Temperatūra turi būti pasiekta palaipsniui bei palaikoma darbų metu bei visą dangų eksploatavimo laikotarpį.
  3. Pagrindo drėgmė negali viršyti 2,5% CM skalėje. Esant didesniems drėgnumo rodikliams betonas turi būti papildomai džiovinamas kliento lėšomis.
  4. Patalpų oro santykinė drėgmė privalo būti 30-60% santykinės drėgmės. Esant didesniems ar mažesniems rodikliams klientas atitinkamai privalo patalpas drėkinti arba džiovinti savo lėšomis.
 5. Klientas įsipareigoja suteikti prieigą prie vandens ir elektros šaltinių. Išlaidos už vandenį ir elektrą tenka Klientui.
 6. Esant didesniems dangų pagrindo nelygumų nuokrypiams jie tvarkomi už papildomą mokestį.
 7. Išlyginamojo mišinio liejimas atkartoja esamo pagrindo reljefą, todėl klientas patvirina, kad supranta, jog esant betoninio pagrindo nelygumams, tie patys nelygumai atsispindės ir ant išlyginamojo sluoksnio, nebent prieš pradedant darbus susitarta kitaip ir pagrindas lyginamas papildomai, klientui įsipareigojant apmokėti papildomai sunaudojamų medžiagų kainą.
 8. Paslėpti dangų pagrindo defektai arba defektai, kurių Pardavėjas negalėjo įvertinti patalpų perėmimo metu, tvarkomi už papildomą mokestį.
 9. Pardavėjas, įrengęs dangas, informuoja Klientą apie dangų įrengimo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datą. Klientas, gavęs Pardavėjo pranešimą, jame nurodytu laiku turi pasirašyti dangų įrengimo darbų perdavimo – priėmimo aktą.
 10. Jeigu Klientas Pardavėjo pranešime nurodytu laiku neatvyksta pasirašyti dangų įrengimo darbų perdavimo – priėmimo akto arba atsisako arba vengia jį pasirašyti, Pardavėjas dangų įrengimo darbų perdavimo – priėmimo akte padaro žymą apie akto nepasirašymą ir Pardavėjas tokį aktą pasirašo vienašališkai bei atsiunčia jį Klientui.
 11. Pardavėjas kartu su dangų įrengimo perdavimo – priėmimo aktu pateikia Klientui PVM sąskaitą – faktūrą už dangų įrengimą bei medžiagas, taip pat už papildomus darbus, jei tokių atsirado.
 12. Klientas privalo apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po jos gavimo.
 13. Klientas, vėluodamas apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą per 3 (tris) darbo dienas po jos gavimo, Pardavėjui pareikalavus įsipareigoja mokėti 0,04 % delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną dieną.
 14. Dangas įrengus ir vykstant tolimesniems patalpų įrengimo darbams Klientas savo lėšomis įsipareigoja dangas apsaugoti nuo galimų pažeidimų.
 15. Po dangų įrengimo patalpose turi būti palaikoma pastovi (17-24 laipsnių) temperatūra ir drėgmė. Šaltuoju metų laiku patalpos turi būti tinkamai šildomos, o vasarą – vėsinamos.
 16. Klientas atsakingas už po dangų įrengimo darbų likusių atliekų (pakuotės, dangų likučiai, pan.) utilizavimą arba kitokį sutvarkymą.